transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allmän språkkunskap - utile dulci

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
LMS-Lingua, 1978 ( 1 ) s. 47-50
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1978
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article presents the results of a favourable student evaluation of the subject "Allmän språkkunskap" (which deals with Classical word-formation and its influence) in Swedish upper secondary education.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
Nyckelord:
Latin, Greek, word-formation, evaluation, syllabus
Postens nummer:
111111
Posten skapad:
2010-01-28 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007