transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De internationella orden

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen); Alvar Ellegård (Engelska institutionen)
ISBN:
91-40-20271-2
Antal sidor:
280
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
LiberLäromedel
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1982
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
A text-book for upper secondary education, humanities but non-Latin profile. Its focus is on Classical word-formation and its influence on Western languages.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk
Nyckelord:
Latin, Greek, word-formation, grammar, semantics, typology
Postens nummer:
111095
Posten skapad:
2010-01-28 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007