transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Missbrukar lärosäten sin frihet vid tillsättningar?

Do universities abuse their freedom for appointments?

Författare och institution:
Ann-Marie Pendrill (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Universitetsläraren, 2010 ( 1 ) s. 14
ISSN:
0282-4973
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hösten 2008 accepterade jag att vara sakkunnig för ett lektorat vid ett av landets mindre lärosäten. Många av denna tidnings läsare känner säkert igen kluvenheten: Man har naturligtvis egentligen inte tid, men vet att det är ett viktigt uppdrag som någon måste göra. Dessutom är det nästan alltid intressant att läsa om yngre forskares engagemang och intressanta projekt. Även denna gång blev jag imponerad av hur många mycket välkvalificerade sökande det fanns bland de nitton forskare som anmält sitt intresse. FORSKARE SOM HUNNIT med några postdoktortjänster vid framstående universitet, hunnit vikariera som lektor, varit gästforskare, utvecklat kurser, laborationer mm. Det krävdes naturligtvis en del arbete och eftertanke för att kunna ta fram en välmotiverad rangordning av de nio sökande som kunde anses mest meriterande. Vi sakkunniga tog också fram förslag till ämne för provföreläsning. Så långt, relativt normalt, men sedan inleds anomalierna: En månad efter att yttrandet skickas in blir vi som sakkunniga anmodade att yttra oss om eventuell befordran till lektor av en av de sökande som inte rangordnats. Ett kompletterat yttrande duger inte, utan detta ärende har fått ett eget diarienummer och måste få ett separat yttrande. Det har hunnit bli februari. I OKTOBER 2009 blir jag kontaktad av en av de högt rankade sökande som undrar varför tillsättningen avbrutits. Vid kontakt med högskolan får jag besked att prefekten en månad tidigare beslutat avbryta tillsättningen, och att motivering aldrig ges till denna typ av beslut. I nummer 19/2009 av Universitetsläraren annonserar samma högskola efter en lektor i ett mycket näraliggande ämne. Naturligtvis kommer jag aldrig mer att acceptera att vara sakkunnig för detta lärosäte. Den som vill veta vilket det är, är välkommen att kontakta mig. (Detta är hela texten)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
tillsättningar sakkunniga lektorer
Ytterligare information:
Debattartikel i Universitetsläraren
Postens nummer:
111073
Posten skapad:
2010-01-27 18:13
Posten ändrad:
2012-06-30 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007