transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Life-Cycle Servants in Nineteenth Century Sweden

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Susy Pasleau and Isabelle Schopp (eds.), Domestic Service and the Evolution of the Law, s. 69-81
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Les Èdition de l’Universiteté de Liège
Förlagsort:
Liege
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
servant, life cycle servant, agrarian history
Postens nummer:
111068
Posten skapad:
2010-01-27 17:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007