transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ramneskärsparken - sentida kulturarv med arkeologisk blick

Författare och institution:
Maria Persson (Institutionen för historiska studier)
ISBN:
978-91-85411-08-6
Antal sidor:
59
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Bricoleur
Förlagsort:
Lindome
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Arkeologi, samtidarkeologi, Ramneskärsparken
Postens nummer:
111059
Posten skapad:
2010-01-27 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007