transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matsigenka, Territory and Notions of the Other. Conceptual contradictions and current conflicts.

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at 48th International Congress of Americanists, Uppsala.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
111053
Posten skapad:
2010-01-27 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007