transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

História y Representividad en la Política Matsigenka.

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at 49th International Congress of Americanists, Quito, Ecuador.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1997
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
111051
Posten skapad:
2010-01-27 16:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007