transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

To set the rules of the game: on bureaucratic ontology, land titling and indigenous peoples of the Peruvian Amazon.

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Paper presented at workshop on Communal Sovereignty in the Era of Globalization: a view from Latin America.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
111049
Posten skapad:
2010-01-27 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007