transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hunting and gender complementarity among the Matsigenka.

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
Annals of Gothenburg Ethnographical Museum 1985-1986., s. 25-34
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Postens nummer:
111030
Posten skapad:
2010-01-27 15:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007