transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suicide, Durkheim and the Matsigenka.

Författare och institution:
Dan Rosengren (Socialantropologiska institutionen)
Publicerad i:
On the Meaning of Death: Essays on Mortuary Rituals and Eschatological Beliefs. red. S.Cederroth, C.Corlin & J.Lindström, s. 215-228
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta Universitatis Upsaliensis
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
111027
Posten skapad:
2010-01-27 15:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007