transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Post-polio syndrome: a perspective from three countries.

Författare och institution:
Gunnar Grimby (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jianan Li (-); Carol Vandenakker (-); M Elizabeth Sandel (-)
Publicerad i:
PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation, 1 ( 11 ) s. 1035-40
ISSN:
1934-1482
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
111021
Posten skapad:
2010-01-27 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007