transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluation of combining several statistical methods with a flexible cut-off for identifying differentially expressed genes in pairwise comparison of EST sets.

Författare och institution:
Angelica Lindlöf (-); Marcus Bräutigam (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Aakash Chawade (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Olof Olsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Björn Olsson (-)
Publicerad i:
Biology and Bioinformatics Insights , 2 s. 215-237
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
110947
Posten skapad:
2010-01-26 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007