transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A multilevel exploration of safety climate in construction industry

Författare och institution:
Anders Pousette (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Marianne Törner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
110885
Posten skapad:
2010-01-26 10:50
Posten ändrad:
2010-11-24 09:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007