transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Konsten att välja engelska lexikon hösten 1992

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
LMS-Lingua, 1992 ( 4 ) s. 176-179
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article describes the current (1992) scene in bilingual lexicography for English and Swedish.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
lexicography
Postens nummer:
110878
Posten skapad:
2010-01-26 09:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007