transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medetomidine – effects of a new antifoulant on community structure in periphyton communities

Författare och institution:
Cecilia Petersson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Karl Martin Eriksson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Göran Birgersson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Mats Kuylenstierna (Institutionen för marin ekologi); Hans Blanck (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
SETAC (Society of environmental Toxicology and Chemistry) Europe, 16:th Annual meeting,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Toxikologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
110866
Posten skapad:
2010-01-25 21:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007