transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning pågår: Behandling av huvudvärk ur ett sjukgymnastiskt perspektiv

Författare och institution:
Emma Varkey (-); Mattias Linde (-); Jane Carlsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Fysioterapi, ( 1 ) s. 36-41
ISSN:
1653-5804
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Huvudvärk är ett av de vanligast förekommande sjukdomssymtomen. Det finns 140 former av huvudvärk, varav de mest kända är migrän och huvudvärk av spänningstyp (HST). För att ställa diagnos är anamnesen den viktigaste källan och där kan en huvudvärksdagbok vara till god hjälp. Vid behandling av migrän och huvudvärk av spänningstyp är information, råd kring livsstil samt samtal kring utlösande faktorer en viktig grund. Vidare finns flera ickefarmakologiska behandlingsmetoder väl dokumenterade, varav de mest välutvärderade metoderna är beteendemedicinska behandlingsstrategier samt akupunktur.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
110742
Posten skapad:
2010-01-25 09:28
Posten ändrad:
2011-09-26 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007