transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uppspårning och behandling av gravida missbrukare. . Socialstyrelsen publicerade rapporten.2006. 89 sidor.

Författare och institution:
Fredrik Spak (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Viveka Sundelin Wahlsten (-); Marika Aronsson (Psykologiska institutionen); Ulf Rydberg (-); Agneta Österling (-)
Publicerad i:
Av socialstyrelsen,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Reserach evidence of eeficay of sce reening and treatment of substance abuce (including alcohol) as well as risk drinking of alcohol, in pregnacy. Effetct of treatment on the mothers and the phoetuses.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Beroendelära
Nyckelord:
pregnacy, alcohol, illegal drugs, substance abuse, treatment, treatment efficacy
Ytterligare information:
Rapport från expertgrupp 5 i Socialstyrelsen arbete "Nationella riktlinjer för missbrukarvård". FÄrdigställd 2004
Postens nummer:
110657
Posten skapad:
2010-01-22 20:26
Posten ändrad:
2010-11-19 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007