transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The spectrum of eosinophilic myositis. Clinical and immunopathogenic studies of three patients, and review of the literature

Författare och institution:
L. D. Kaufman (-); G. M. Kephart (-); R. J. Seidman (-); D. Buhner (-); Ingemar Qvarfordt (-); L. Nassberger (-); G. J. Gleich (-)
Publicerad i:
Arthritis Rheum, 36 ( 7 ) s. 1014-24
ISSN:
0004-3591 (Print) 0004-3591 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Eosinophilia/classification/etiology/ pathology, Fluorescent Antibody Technique, Humans, Male, Middle Aged, Muscles/pathology, Myositis/classification/etiology/ pathology
Postens nummer:
110642
Posten skapad:
2010-01-22 19:21
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007