transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effective control measures limited measles outbreak after extensive nosocomial exposures in January-February 2008 in Gothenburg, Sweden

Författare och institution:
P Follin (-); Leif Dotevall (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Marianne Jertborn (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Younis Khalid (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Jan-Åke Liljeqvist (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); S. Muntz (-); Ingemar Qvarfordt (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Ann Söderstrom (-); Å Wiman (-); Christina Åhrén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); P Österberg (-); K. Johansen (-)
Publicerad i:
Euro Surveill, 13 ( 30 )
ISSN:
1560-7917 (Electronic) 1560-7917 (Linking)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In January-February 2008, one imported case of measles initiated a series of exposures with around 380 nosocomial secondary contacts. Susceptible individuals were traced early and control measures were initiated that managed to limit the consequences considerably. Only four secondary cases were identified by the end of March. This minor outbreak illustrates the importance and efficiency of early control measures as well as the fact that the risk of measles outbreaks still exists in a country that has high measles, mumps, rubella vaccination coverage among children.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Adult, Ambulatory Care Facilities, Child, Cross Infection/ prevention & control/virology, Disease Outbreaks/ prevention & control, Female, Humans, Infant, Male, Measles/drug therapy/ epidemiology/ prevention & control/transmission, Measles virus/genetics/isolation & purification, Measles-Mumps-Rubella Vaccine/therapeutic use, Sweden/epidemiology
Postens nummer:
110640
Posten skapad:
2010-01-22 19:16
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007