transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The suburb as centre

Författare och institution:
Hans Bjur (Institutionen för kulturvård); Simon Malmberg (-)
Publicerad i:
Via Tiburtina - Space, movement and artefacts in the urban landscape. Hans Bjur (Institutionen för kulturvård); Barbro Santillo Frizell (-),
ISBN:
978-91-7042-177-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
The Swedish Institute
Förlagsort:
Rom
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
110620
Posten skapad:
2010-01-22 18:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007