transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Livsvärldar i vardagliga och institutionella sammanhang. Om betingelser för livsvärldsforskning med fokus på personer med synnedsättning eller blindhet

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik. Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem. Red M. Uljens & J. Bengtsson (Forskningsrapport 192), s. 97–111
ISBN:
952-10-0810-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Helsingfors universitet, Pedagogiska institutionen
Förlagsort:
Helsingfors, Finland
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
livsvärldsfenomenologi, metodologi
Postens nummer:
110612
Posten skapad:
2010-01-22 17:56
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007