transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gestaltskapande stereotypier och kontaktreglerande tonfall;platta ytor och halkiga metaforer

Författare och institution:
Ulla Berglindh (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Sverigekontakt , ( 1/2008 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
110588
Posten skapad:
2010-01-22 17:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007