transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om slump, nödvändighet och evolution

Författare och institution:
Lars Johan Erkell (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Djuren och människan. Om den moderna biologin och dess världsbild, s. 39-57
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Postens nummer:
110571
Posten skapad:
2010-01-22 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007