transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Educational sweets

Författare och institution:
Margareta Wallin (Zoologiska institutionen); Torgny Bohlin (Zoologiska institutionen); Lars Johan Erkell (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Bioscience explained, 2 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi
Nyckelord:
Hypothesis, Statistics
Postens nummer:
110558
Posten skapad:
2010-01-22 16:43
Posten ändrad:
2010-03-26 16:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007