transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagandets bildning, utbildning och praktik 1880-1920. Ett historiskt perspektiv på formell utbildning och praktisk skolning bland företagare.

Författare och institution:
Tomas Nilson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
I lärandets gränsland. Formella, icke-formella och informella studier igår och idag, (red.) Ann-Kristin Högman & Martin Stolare, s. 57-78
ISBN:
978-91-7844-788-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
110507
Posten skapad:
2010-01-22 15:38
Posten ändrad:
2010-01-22 20:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007