transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tillräknelighet ur ett psykiatriskt perspektiv

Författare och institution:
Henrik Anckarsäter (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ö Falk (-)
Publicerad i:
Tillräknelighet, s. 107-150
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
110467
Posten skapad:
2010-01-22 14:57
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007