transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the error in the monte carlo pricing of some familiar european path-dependent options

Författare och institution:
Per Hörfelt (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematical Finance, 15 ( 2 ) s. 345-357
ISSN:
09601627
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper studies the relative error in the crude Monte Carlo pricing of some familiar European path-dependent multiasset options. For the crude Monte Carlo method it is well known that the convergence rate O(n-1/2), where n is the number of simulations, is independent of the dimension of the integral. This paper also shows that for a large class of pricing problems in the multiasset Black-Scholes market the constant in O(n-1/2) is independent of the dimension. To be more specific, the constant is only dependent on the highest volatility among the underlying assets, time to maturity, and degree of confidence interval.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Postens nummer:
110443
Posten skapad:
2010-01-22 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007