transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recovery after stroke: Cognition, ADL and Return to work

Författare och institution:
Caisa Hofgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Ann Björkdahl (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Eva Esbjörnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
5th International Congress on Vascular Dementia, Budapest, 2007,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Postens nummer:
110430
Posten skapad:
2010-01-22 14:17
Posten ändrad:
2013-02-18 20:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007