transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grammatik och språkriktighet

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Målinriktad kreativitet, s. 120-127
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article deals with the problem of students' shortcomings concerning grammatical correctness and precision in their writings in English, with special reference to first-termers at a university department of English.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
writing skills, grammar
Ytterligare information:
The book was part of "Harmoniseringsprojektet", which was an attempt to harmonize goals for upper secondary education in the Gothenburg area.
Postens nummer:
110416
Posten skapad:
2010-01-22 14:02
Posten ändrad:
2010-01-22 14:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007