transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Islands of mening and content in the theaching program

Författare och institution:
Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
WALS 2008 Programme Book From teaching to Learning, WALS 2008 ( WAL S 2008 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
teaching, learning teaching programme
Postens nummer:
110258
Posten skapad:
2010-01-22 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007