transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politicizing Corruption. The electoral impact of anti-corruption discourse in Europe 1983-2007

Författare och institution:
Andreas Bågenholm (Statsvetenskapliga institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
QOG working paper series, ISSN 1653-8919
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
110196
Posten skapad:
2010-01-22 10:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007