transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

14 år med LexicoNordica

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
"Vi ska alla vara välkomna!" Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson, s. 209-216
Publikationstyp:
Kapitel
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
110189
Posten skapad:
2010-01-22 10:37
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007