transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Compulsory School Curricula of South Africa (RNCS, 2002) and Sweden (Lpo94)

Författare och institution:
Getahun Abraham (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
European Conference on Educational Research (ECER), 10-12 September 2008, Gothenburg, Sweden, Post-Graduate and New Researchers' Pre-Conference,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
South Africa, Sweden, Curricula, Democratic values
Postens nummer:
110184
Posten skapad:
2010-01-22 10:27
Posten ändrad:
2010-01-22 10:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007