transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State of Mind

Författare och institution:
Annica Karlsson Rixon (Högskolan för fotografi)
Publicerad i:
7th European Feminist Research Conference, Gendered Cultures at the Crossroads of Imagination, Knowledge and Politics,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Ytterligare information:
Paper presentation and panel discussion, 4-7 juni 2009.
Postens nummer:
110138
Posten skapad:
2010-01-22 09:18
Posten ändrad:
2010-01-25 10:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007