transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Streptococcus pluranimalium in bovine reproductive disease.

Författare och institution:
G Foster (-); J Barley (-); F Howie (-); Enevold Falsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Edward R.B. Moore (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); D F Twomey (-); P Wragg (-); A M Whatmore (-); E Stubberfield (-)
Publicerad i:
The Veterinary record, 163 ( 21 ) s. 638
ISSN:
0042-4900
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Veterinärmedicin ->
Patobiologi ->
Mikrobiologi och immunologi
Nyckelord:
Animals, Cattle, Cattle Diseases, epidemiology, microbiology, Scotland, epidemiology, Streptococcal Infections, epidemiology, microbiology, veterinary, Streptococcus, classification, isolation & purification
Postens nummer:
110088
Posten skapad:
2010-01-22 05:16
Posten ändrad:
2010-01-26 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007