transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Freuds psykoanalys

Författare och institution:
Per Magnus Johansson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Antal sidor:
735
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Datum för examination:
1999-02-27
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Psykoanalys, Idéhistoria, Sverige, Sigmund Freud
Postens nummer:
110042
Posten skapad:
2010-01-21 23:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007