transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

På spaning efter nya ­sociala kontrakt

Författare och institution:
Mats Björkin (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Svenska Dagbladet (Under strecket) 2009-07-30,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Nyckelord:
digitala medier, sociala medier, floss, konstnärlig forskning, Deptford TV
Postens nummer:
110031
Posten skapad:
2010-01-21 23:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007