transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peer-to-peer File-sharing Systems: Files, Objects, Distribution

Författare och institution:
Mats Björkin (Högskolan för scen och musik & Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Cultural Technologies / Cultures of Technology Symposium 19-20 October 2009, Södertörns högskolan,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Nyckelord:
peer-to-peer file-sharing systems, media distribution, markets
Postens nummer:
110028
Posten skapad:
2010-01-21 23:01
Posten ändrad:
2010-01-22 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007