transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Clinical Psychology and Cognitive Psychology of Conflict resolution

Författare och institution:
Adrian Parker (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Encyclopedia of Human Behavior, s. 492-498
ISBN:
978-0-08-096180-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
110009
Posten skapad:
2010-01-21 22:21
Posten ändrad:
2014-01-17 10:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007