transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ideonella Malmqvist et al. 1994, 595VP

Författare och institution:
Åsa Malmqvist (-); Edward R.B. Moore (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi); Anders Ternström (-)
Publicerad i:
Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2nd ed., vol. 2, s. 738-739
ISBN:
0-387-24145-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Williams & Wilkins Co.
Förlagsort:
Baltimore, MD, USA
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
Postens nummer:
109995
Posten skapad:
2010-01-21 21:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007