transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En förändrad kropp – en förändrad värld. Tekniska hjälpmedel, synskadade och samhället; ett livsvärldsperspektiv

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Utbildning och demokrati, 6 ( 3 ) s. 47–63
ISSN:
1102 - 6472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I denna uppsats kommer jag dels att ta min utgångspunkt i erfarenheter från mina yrkesaktiva år som arbetsterapeut och anpassningslärare för synskadade, dels utifrån min forskning om synskadades lärande i vardagen. Rehabilitering handlar inte enbart om tekniska hjälpmedel, de är endast en del av den totala rehabiliteringsverksamheten, utan jag vill här lyfta fram och diskutera dessa som en betydelsefull del av rehabilitering och lärande. Hur ska man förstå dessa ting och hur kommer de in i människors vardagsliv? Syftet med denna uppsats är att utifrån ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv diskutera tekniska hjälpmedel som ting i världen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
tekniska hjälpmedel, synnedsättning, livsvärld, levd kropp
Postens nummer:
109955
Posten skapad:
2010-01-21 20:45
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007