transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The measurements of sickness absence – a theoretical perspective

Författare och institution:
Gunnel Hensing (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Norsk epidemiologi, 19 ( 2 ) s. 147-151
ISSN:
0803-2491
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Postens nummer:
109951
Posten skapad:
2010-01-21 20:36
Posten ändrad:
2012-07-10 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007