transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

It's not your father's Swedish anymore…"

Författare och institution:
Roger Källström (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Sweden & America, ( Spring 1995 ) s. 17–19
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Swedish, loan words
Postens nummer:
109848
Posten skapad:
2010-01-21 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007