transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Number-Gender-Mood Markers of the Prefix Conjugation in Arabic Dialects

Författare och institution:
Jan Retsö (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Current Issues in the Analyis of Semitic Grammar and Lexicon ed. L. Edzard & J. Retsö, 1 s. 31-40
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
109792
Posten skapad:
2010-01-21 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007