transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phylum Nemertea. Class Enopla.

Författare och institution:
Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Grizimek´s Animal Life Encyclopedia, 2nd edition, 1 s. 253-257
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
109775
Posten skapad:
2010-01-21 15:32
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007