transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Useful characters in gastropod phylogeny - soft information or hard facts?

Författare och institution:
Christoffer Schander (Zoologiska institutionen); Per Sundberg (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Systematic Biology, 50 s. 136-141
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
109715
Posten skapad:
2010-01-21 13:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007