transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Äldres läkemedelsanvändning. Hur kan den förbättras?

Författare och institution:
Boo Johansson (Psykologiska institutionen)
ISBN:
978-91-854113-27-0
Antal sidor:
345
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Ytterligare information:
Bidraget avser deltagande i projektgrupp
Postens nummer:
109712
Posten skapad:
2010-01-21 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007