transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mind Reading… or Mind Tricking – do psychic phenomena really exist?

Författare och institution:
Adrian Parker (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of International Mensa IBD Meeting in Gothenburg, Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
109674
Posten skapad:
2010-01-21 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007