transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ett språkligt genombrott?

Författare och institution:
Roger Källström (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Texten framför allt. Festskrift till Aina Lundqvist på 65-årsdagen den 11 september 2003.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
litterärt språk, multietnisk, svenska, ungdomsspråk, recensioner
Postens nummer:
109662
Posten skapad:
2010-01-21 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007