transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Changing Meaning of ‘Generous’: Sweden’s Refugee Policy during the 1990s

Författare och institution:
Elisabeth Abiri (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
Journal of Refugee Studies,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
migration, asyl, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Sverige, EU
Postens nummer:
109608
Posten skapad:
2010-01-21 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007